Pohled ze stráně nad chatou

Pohled ze stráně nad chatou

Pohled ze silníce přes Úpu

Pohled ze silnice přes Úpu

Pohled od mostku

Pohled od mostku

Průčelí chaty

Průčelí chaty

Chodba

Chodba

Jídelna

Jídelna

Jídelna

Jídelna

Kuchyň

Kuchyň

Patro

Patro

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje

Pokoje